Rapport från #eugbg15 – konferensen för utsatta EU-medborgare

Soraya Post talar i Saronkyrkan

Soraya Post talar i Saronkyrkan

Igår och idag har representanter från stora delar av de organisationer och kyrkor som engagerar sig för utsatta EU-medborgare, samlats i Saronkyrkan i Göteborg för konferens. Här kommer en lång rapport!

Torsdag

Krav på att romers rättigheter tillgodoses

Thomas Hammarberg från Nätverket för romska EU-migranter sa i sitt inledande anförande på torsdagen att han hoppades att detta är starten på en humanitär folkrörelse. Engagemanget finns redan, och det är stort, och nu börjar vi på allvar samordna och skapa en gemensam röst för de östeuropéer som tigger, spelar och säljer tidningar på våra gator.

Hammarberg betonade att förbud och repressiva åtgärder står i kontrast till oss som var representerade i Saronkyrkan, som ser orsakerna till problemet. Det egentliga syftet med repressiva åtgärder är att man inte vill se romerna här. Den främlingsfientliga retoriken orsakar hatbrott, många anmäls inte.

Fred Taikon. Foto: Göteborgs Räddningsmission

Fred Taikon. Foto: Göteborgs Räddningsmission

Efter Hammarberg talade Fred Taikon, svensk rom som föddes i maj 1945 och därför fick heta ”fred”. Han konstaterade att det har blivit bättre för svenska romer, men gått väldigt långsamt. De östeuropeiska romerna behandlas på liknande sätt idag som svenska romer behandlades på 50-talet. ”Sverige har en mörk antiziganistisk historia där myndigheter och kyrkor gjorde livet så odrägligt som möjligt för att de skulle åka härifrån. Känns det igen?” sa Taikon.

Fred Taikon var också besviken över att regeringen uppmanar folk att inte ge pengar till EU-migranterna på gatan. Detta förmedlades bland annat på konferensen på Nalen i Stockholm. Hammarberg tog också upp detta och nämnde två problem: regeringen bör inte ge såna uppmaningar, och gåvor är effektivt bistånd. Läs mer

Annonser
Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar

Kallelse till extra föreningsmöte 14 oktober

Bild från årsmötet i februari

Bild från årsmötet i februari

Onsdagen den 14 oktober äger ett extra föreningsmöte för Stefanushjälpen rum, kl 19:00 i Kollektivet på Dragarbrunnsgatan 54. På föreningsmötet ska ny styrelse med kassör väljas samt revisor och valberedare. Vi kommer också att titta på hur verksamheten har gått hittills under 2015 och diskutera hur den kan vidareutvecklas och förbättras.

Anmälan av frågor som önskas ta upp på mötet skickas till ordförande Micael Grenholm på micael.grenholm@gmail.com – det går även bra att anmäla övriga frågor på själva mötet.

Varmt välkomna!

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar

Det är skadligt att inte följa sitt hjärta

Debattartikel i DN.

På årsdagen av Anna Lindhs död publicerar ett socialdemokratiskt statsråd tillsammans med regeringens samordnare för EU-migranter en uppmaning att inte skänka till dem som tigger på gatan i Sverige. Det är ovärdigt.

Det är också i strid med europeisk forskning (bland annat vid Manchesters universitet). Det som romska EU-migranter från Rumänien tjänar på migrationen i västeuropeiska städer ger under stora umbäranden mer ekonomisk utveckling för romer i Rumänien än alla EU:s fonder. Det är samma tendens som för alla migranter i världen. Det de skickar hem till sina hemländer motsvarar det dubbla biståndet i världen.

Regeringen borde i stället välkomna stödet både till den som sitter på gatan i Sverige och till de utmärkta organisationer som arbetar i Rumänien och Bulgarien. Det är skadligt att inte följa sitt hjärta. Stöd här i Sverige får inte sättas emot stöd där i Rumänien och andra länder. Det är en farlig väg, en avhumaniserande väg som debattartikeln beträder. Det är både och som gäller. Ta i stället gärna som regering ledartröjan i EU.

Så här uttrycker sig några av oss som bistår migranter i Sverige i ett upprop till statsministern och utrikesministern:

”Vi vill också uppmärksamma utsatta EU-medborgares situation. Få har missat den fattigdom och misär som många östeuropéer lever i, och som gör att de kommer till Sverige och andra rikare länder för att be om pengar på gatan. Många av dessa är romer från Rumänien som lider av oerhörd diskriminering: 80 procent saknar el, vatten eller avlopp där de bor, 70 procent är arbetslösa och sannolikheten att en lägger sig hungrig på kvällen är fem gånger så hög bland romer som för andra rumäner.

Vi vädjar till alla medborgare i Sverige att möta landets gäster i kraft av den fria rörligheten inom Europeiska Unionen med respekt och värdighet. Vi vädjar självklart till alla kommunala myndigheter att arbeta för trygghet och värdighet för alla våra gäster. Vi kräver stopp på avhysningar och att alla barn som vistas i Sverige ska få rätt till skolgång. Alla EU-medborgare måste få rätt till sjukvård och tandvård, och alla ska garanteras existensminimum.

Den romska befolkningen inom EU har inte fått någon kompensation efter folkmordet under Förintelsen. Vi vädjar till Löfven och Wallström att arbeta för att romer inom EU får rätt till skola, sjukvård, ja medborgarskapets fulla rättigheter, i alla EU:s medlemsländer. Europa har under tusen år inte kunnat erbjuda denna folkgrupp mänsklig säkerhet och värdighet. Det är hög tid att vi inom EU tar vårt gemensamma ansvar. Sverige kan ta en ledande roll inom EU.”

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar

En europeisk  medborgarrättsrörelse med och för romer

Romerna hör till de folk i Europa som inte fått någon rejäl upprättelse efter Andra världskrigets fasor och Nazi-Tysklands förintelse av judar och romer. Eftersom jag upplever de senaste attackerna mot de romska tiggarna i Sverige på avstånd från Sydafrika, så öppnar sig en vision för mig. Efter att ha läst DN:s ledare mot att ta lagen i egna händer och den svaga beskrivningen av regeringens vision (DN den 10 augusti) så framstår det med tydlighet att det behövs en ännu större vision.

Romerna bör som kompensation för Förintelsen och som politiskt motdrag mot rasism och förföljelse i Europa erbjudas medborgarskap i alla EU:s stater.

Den fria rörligheten ska i det romska folkets fall  utvidgas ett steg till i riktning mot fullt medborgarskap i EU:s länder. Det civila samhället i Sverige har länge med Hjärta till Hjärta och Rickard Klerfors drivit devisen ”Värdighet här (dvs i Sverige) – förändring  där” (i Rumänien med flera länder). Det är ett lovvärt initiativ och håller en lång sträcka, men vi behöver gå en mil till.

De romska tiggarna behöver liksom papperslösa få rätt till sjukvård, rätt till värdigt boende, rätt till skolgång, rätt att känna sig som fulla medborgare i ett Europa som inte på tusen år kunnat erbjuda mänsklig säkerhet.

I dag står Sverige inför ett vägval. Att erbjuda ledarskap inom den Europeiska Unionen eller att abdikera inför hatet. Valet kan tyckas enkelt.

Anna Karin Hammar
Sydafrika den 10 augusti 2015

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar

Att förbjuda rumänska barn att gå i skolan löser ingenting

Martin Valfridsson, nationell samordnare 
för arbetet med utsatta EES-medborgare

Martin Valfridsson, nationell samordnare 
för arbetet med utsatta EES-medborgare

Idag skriver Martin Valfridsson, nationell samordnare 
för arbetet med utsatta EES-medborgare, och Rickard Klerfors, biståndsansvarig på ­organisationen Hjärta till Hjärta, en debattartikel i DN där de argumenterar mot att låta barn till tiggande EU-migranter gå i skola i Sverige. Japp, en av regeringen utsedd samordnare för att hjälpa Europas fattigaste medborgare och en biståndsansvarig på en biståndsorganisation, står på barrikaderna för att förbjuda skolgång åt barn.

Och de får redan som de vill. Av 136 kommuner som svarade på SvD:s enkät om huruvida de erbjuder skolgång åt minderåriga EU-migranter, var det endast sex (6) som gjorde detta. Det är förbjudet i Umeå, Motala, Skellefteå, Uppsala och många andra kommuner där barnen vistas. I exempelvis Göteborg är det dock ingen som hindrar barnen från att gå i skolan, vilket förstås har varit väldigt betydelsefullt för dem.

Varför vill då Valfridsson och Klerfors att även Göteborg ska förbjuda barn till tiggande EU-migranter att gå i skolan? Jo, därför att de vill att de ska gå i skolan i sina hemländer. De skriver:

De EU-medborgare som tar med barn till Sverige, avbryter inte bara i många fall en pågående skolgång utan lämnar i många fall en bostad, i och för sig ofta med väldigt låg standard, till en osäker och många gånger illegal boendesituation. Att skolplikt råder i Rumänien och Bulgarien ska också vägas in.

Den långsiktiga lösningen, när det gäller utbildning för barn, måste vara att genom samarbete med hemländerna arbeta för att barn får sin rättighet till skolgång tillgodosedd där.

Migrationsminister Morgan Johansson använde sig av samma resonemang för en månad sen, även Erik Ullenhag från Folkpartiet har argumenterat för att barnen inte ska gå i skolan här utifrån att de borde göra det i sina hemländer istället. Detta argument har redan bemötts på ett mycket bra sätt av Unicef, Daniel Kallós och Sara Stendahl, men jag skulle också vilja presentera min förklaring till varför detta är mycket dåliga argument.

För det första så finns det inga bevis för att skolgång i Sverige motiverar de fattiga familjerna för att komma hit. Varken Valfridsson och Klerfors, Johansson eller Ullenhag har presenterat några bevis för detta och jag har inte sett några bevis någon annanstans heller. Den nysläppta forskningsrapporten från Fafo i Norge, som på ett djupgående sätt beskriver tiggande EU-migranters situation baserat på över 1200 intervjuer, visade att motiveringen för nästan alla EU-migranter är att få in pengar här i västeuropa, eftersom de är så fattiga i östeuropa.

De kommer alltså inte hit för att sina barn ska gå i skola här – det säger sig självt eftersom det i de allra flesta kommuner är förbjudet för barnen att gå i skola, medan de flesta går i skolan i Rumänien och Bulgarien. Valfridsson och Klerfors säger själva detta – över hundra barn har fått sin skolgång avbruten i östeuropa för att föräldrarna tagit med dem hit. EU-migranterna motiveras inte av skolgång, de motiveras av pengar. Av inkomst. För deras inkomst i Rumänien och Bulgarien är så fruktansvärt låg, att de knappt kan leva där. Det är vad forskningen säger, och vad Valfridsson och Klerfors egentligen vet.

För det andra så finns det inget motsatsförhållande mellan att låta barnen gå i skolan i Sverige och att förbättra situationen till Rumänien. Kostnaden för att låta ett hundratal rumänska barn gå i skolan är oerhört marginell, och inget vi skulle anmärkt på om de kom från Frankrike eller Norge. Sverige är dubbelt så rikt som Rumänien så det är inte vi som är den svagare parten om vi ska räkna barns kostnader. Framför allt så handlar detta inte alls om att pengar som annars skulle gått till svenska skolor nu skickas från kommunerna till staten som sedan skänker till biståndsorganisationer i Rumänien. Alla dessa herrars tal om att vi ”istället” ska arbeta för att barnen får gå i skolan i Rumänien blir därför obegripligt.

För naturligtvis vill jag, Unicef och alla andra skolförespråkare att barnen med deras familjer ska kunna gå i skolan i Rumänien, och där behövs insatser för att deras familjer ska få pengar, en inkomst! Det behövs arbetstillfällen men också fungerande socialbidrag, för i dagsläget får romer knappt några bidrag alls – det är därför de far utomlands och tigger (tiggeri är ju förbjudet i Rumänien). Inget av detta förbättras på något sätt överhuvudtaget av att skolor i Sverige förbjuder östeuropeiska romska barn att gå in genom deras portar. Att stå på barrikaderna för att förbjuda deras skolgång i Sverige är att propagera för en ickelösning, dvs. ett förslag som inte löser problemet i kontrast till ett förslag som löser problemet.

För det tredje så ökar skolgång i Sverige barnens chanser att lyckas framöver i livet. Alternativet till att gå i skolan här i Sverige för dessa barn är att ränna omkring på gatorna eller i tältlägren. Här i Uppsala har vi 30-40 barn nu som lever en rätt så miserabel tillvaro. Några av dem har varit här väldigt länge och spräckt tremånadersgränsen. Jag försökte för ett år sen ta fem av barnen till Centrum för introduktion i skola där alla andra nyanlända barn tas, men då fick jag reda på att Uppsala kommun förbjuder EU-migranters barn att gå i skolan.

Det har inte hjälpt dem ett dugg, de har inte gått i skolan mer i Rumänien för det, de har levt på gatan mer. När jag pratar med deras föräldrar säger de att de tagit med sig barnen för att det inte finns någon kvar att ta hand om dem i deras hemby – alla släktingar drar nu för att tigga. Det är oerhört tragiskt och löses framför allt med intensivt bistånd till Rumänien som ger dessa familjer en inkomst man kan leva på, så att de kan stanna där och betala barnens mat, skolböcker och vård.

Att låta barnen gå i skola här gör att de ökar sina språkkunskaper, samhällskunskaper, sociala förmågor, de får mat en gång om dagen, de blir bättre rustade för att sen gå i skola i sina hemländer, etc. Ni vet, alla de anledningar till varför vi låter alla andra barn gå i skola i det här landet, inklusive papperslösa. Det här känns som en så absurd debatt att föra. Skolgång i Sverige kommer bara gynna de här barnen, att förbjuda dem skolgång hjälper dem inte ett dugg.

micael grenholm allvarlig

Micael Grenholm, Stefanushjälpen

Publicerat i Okategoriserade | 1 kommentar

Nej, Gävleborgspolisen har inte bevisat att tiggeri är organiserat av ligor

Sverigedemokraternas officiella Facebooksida skriver idag:

”Expressen går idag ut med information om att polisen i Gävleborg larmar om det omfattande organiserade tiggeriet, där ligorna omsätter mångmiljonbelopp.”

De länkar sedan till den här artikeln som har den klickvänliga rubriken ”Polisens spaning visar: Tiggeriet är organiserat.” Om man dock läser själva artikeln, och inte bara spekulerar utifrån rubriken, ser man dock att det faktiskt inte finns några bevis för ”ligor [som] omsätter miljonbelopp”. Att SD drar den slutsatsen är snarare ett resultat av fördomar och missförstånd staplade på varandra.

Skillnad på organiserat tiggeri och kriminellt tiggeri

För det första, organiserat tiggeri är inte samma sak som kriminellt tiggeri. Detta har påpekats många gånger om av både hjälporganisationer och polis. Det är i själva verket väldigt vanligt att människor som tigger organiserar sig inom familjerna. DN skrev förra året en uppmärksammad artikel om att organisering kan vara ”att de reser tillsammans, att de lånar pengar för att göra resorna, att de kanske har en struktur för vilka platser som används, var de ska sitta, att de kanske cirkulerar på varandras platser för att hålla andra tiggare borta, att de hjälper varandra, att de åker ihop familjer eller hela byar och organiserar färden upp till Sverige för att det ska kosta mindre och bor ihop för att vara mindre ensamma, skydda sig och minska på kostnaderna.”

Vidare skrev de: ”DN… har aldrig påstått att tiggeriet inte skulle vara organiserat (i den innebörden att organiserat betyder just organiserat och inte organiserad brottslighet). Tvärtom har poliser i vår granskning alltid uppgett att det är organiserat men inte på ett sätt som är kriminellt, det vill säga olagligt enligt svensk lag.”

Inte minst genom SD:s EU-valkampanj, som kämpade mot det ”organiserade tiggeriet” genom att föreslå tiggeriförbud, så har detta begrepp kommit att ses som synonymt till ”kriminellt organiserat tiggeri.” Många har då argumenterat mot SD med att säga att ”organiserat tiggeri finns inte” – och begreppsförvirringen är igång.

Det som Gävleborgspolisen har upptäckt är att tiggeriet i norra Gävleborg till stora delar är organiserat, men de kan inte säga hur mycket av det som skulle vara kriminellt. Och detta står i själva artikeln som SD delade! Lars Fredin, tf. polisområdeschef i norra Gävleborg, säger till Expressen:

– Man kan inte dra alla över en kam. Det vi kan ser är att det är ett otroligt vitt spektrum. Det finns helt klart människor som är i stor nöd och människor som utnyttjas. Men man måste fråga sig: Har det begåtts brott? Och det har det knappast, ur polisiär synvinkel. Möjligen skatteteknisk, säger Lars Fredin.

Det skattetekniska syftar på följande:

Om du säger åt tio personer att tigga åt dig och du tar pengarna, då kommer saken i ett annat läge, säger skattejuristen Pia Blank till Hela Hälsingland.

Polisen får mothugg

Detta betyder inte att kriminalitet inte existerar. Fattigdomen är inte vacker, och flera av de bulgariska EU-migranterna har anmält brott:

Personer ur gruppen har anmält flera brott. Unga män har hävdat att de tvingats lämna ifrån sig sina pass. Om uppgifterna stämmer skulle det kunna vara ett tecken på människohandel, att man vill kontrollera personernas rörelsefrihet. Andra uppgifter talar om prostitution inom gruppen och även att tiggare hotat varandra i konflikter om platser att tigga på.

Vår kommentar på detta är densamma som den vi skrev i Metro angående Kalla fakta – alla former av brottslighet är oacceptabel, och när en fattig människa utsätts för människohandel är det ett argument för att hjälpa dem, inte mot att hjälpa dem. SD:s viktigaste politiska förslag är att förbjuda tiggeri, och det hjälper inte dem som är utsatta för människohandel ett dugg utan de förs bara vidare till andra länder. Vidare har vi mött mängder med EU-migranter som har sina pass och ID:n på sig och som inte har några rörelsehinder. Så återigen, som Lars Fredin sa, alla kan inte dras över samma kam.

Expressen har i artikeln som SD delade frågat rättsexperten Sven-Erik Alhem om vad han anser om uppgifterna, och han svarar:

– Det finns en uppenbar risk att många oskyldiga drabbas. Allmänheten kan läsa detta som ett slutresultat, men så är det inte. Detta är ett embryo till något som synes skulle kunna leda till rättsliga mål, säger han och fortsätter:

– Jag är rädd för att de här misstankarna inte håller rättsligt, säger Sven-Erik Alhem.

Om det stämmer eller inte får framtiden utvisa. Det är överhuvudtaget svårt att bevisa brott när det gäller den här gruppen. Men SD hoppas snabbt till slutsatsen att det handlar om ”ligor [som] omsätter miljoner”. Detta kommer från en annan uppgift i Expressen-artikeln:

”Omkring 150 EU-migranter bor tillsammans på en camping utanför Söderhamn i Gävleborgs län. Där har de bott i ett och ett halvt år, något som beräknas ha kostat över en miljon kronor.”

Pinsamt nog bestrids detta av just denna camping, något Aftonbladet rapporterar:

När Aftonbladet ringer upp campingplatsen får vi en annan bild av EU-migranternas läger. Där bor just nu ett 40-tal personer från Bulgarien. Mestadels barnfamiljer, säger mannen som driver campingen.

– Min uppfattning av de som bor här är att det är olika familjer. De bor så i husen och åker ut familjevis när de åker ut på morgonen.

Från hans synvinkel är det mycket som inte verkar stämma i artiklarna om polisens rapport. Enligt polisen är EU-migranterna 150 stycken, men så många har de aldrig varit.

– Som mest var de i slutet av januari. Då var det 120 och utav dem var 45 barn.

Han säger också att de första checkade in på campingen i augusti, för nio månader sedan. De ska alltså inte ha bott där i ett och ett halvt år.

Han berättar att polisen var på campingen och tittade i mars, tillsammans med räddningstjänsten, socialtjänsten och miljökontoret. Men när han läste om detta kände han inte igen sig.

Han vet inte var polisen fått uppgiften om att EU-migranterna skulle ha betalat över en miljon kronor för boendet på campingen.

– Mig har de inte pratat med så jag vet inte hur de kommit fram till det. En miljon? Det stämmer inte på långa vägar, säger han.

Avancerad matematik

Gävleborgspolisens menar också att lägret som kollektiv omsätter 10 miljoner kronor. Hela Hälsingland, som började med att sprida den här nyheten, skriver ”EU-medborgarna i lägret uppger till polisen att de tjänar runt 300 kronor per dag på sitt tiggande. Enligt polisens uträkningar innebär det att människorna i lägret omsätter mer än 10 miljoner kronor under ett år.”

No shit Sherlock. 300x150x365=16 miljoner. Ta bort helger och du får drygt 10 miljoner. Avancerad matematik från Gävleborgspolisen. Problemet med detta resonemang är att en tiggares inkomst fluktuerar extremt mycket – något som de flesta som jobbar med den här gruppen känner till. Var man sitter, vilket väder det är, vilket kön man har och många andra saker gör att ens dagliga inkomst kan variera kraftigt från dag till dag. Givetvis kan man försöka göra uppskattningar, men det är oerhört svårt att generalisera detta och beräkna ett helt kollektivs årsinkomst baserat på vad några av dem får in på en dag.

Och minns vad campingchefen säger: de som bor på campingen tillhör olika familjer, de har aldrig uppgått till 150 stycken och de har inte bott där ett år. Så polisens beräkning är extremt simplistisk och troligtvis helt fel. Att SD sen rent ut kallar dessa familjer ”ligor”, är extremt problematiskt. De som drabbats av att pass tas ifrån dem och att de tvingas tigga kan inte helt enkelt klumpas ihop med alla barnfamiljer som bor på samma plats, hur hemskt det än är. Det gäller att vara försiktig med generaliseringen – nåt som förvisso inte är SD:s starka gren, men som vi andra bör vara måna om.

En artikel som Sverigedemokraterna inte har delat på Facebook är Expressens Nu backar polisen – är inte organiserat tiggeri. Där skriver de i ingressen:

Polisen backar nu från att det ska röra sig om organiserat tiggeri.

Dessutom säger man sig inte veta varifrån siffran på tio miljoner kommer i från.

– Jag har pratat med honom och han säger att han inte pratat om tio miljoner utan att han har pratat om att i ett förhör har det kommit fram att man får in mellan 80 kronor och 300 kronor på en dag, säger Liselotte Ström, polisområdeschef Gävleborg.

De skriver vidare:

Enligt polisen tjänar tiggarna på den omtalade campingen i Gävleborg omkring tio miljoner kronor. Lars Fredin berättade under måndagen hur man kommit fram till den summan.

– Det är inte vi som har kommit fram till den. De har ju själva uppgett att de tjänar de här 300 kronorna per dag. Multiplicerar man det med antal EU-migranter på campingen, så hamnar man någonstans i den nivån, sa han då.

Hur många tiggare rör det sig om?

– Ja, vi har uppskattat dem från 100 till 150 i den här gruppen. Det är en ren matematisk siffra, jag kan inte säga om den stämmer.

Enligt Nyheter 24 så har Gävleborgspolisen talat med tre (3) EU-migranter när de ”beräknat” vilken inkomst de har. Det är ju fullkomlig idioti. Att påstå att 150 pers, varav 45 barn, alla tjänar 300 kronor per dag för att tre (3) av dem säger att de tjänar mellan 80 och 300 kronor per dag, är bisarrt. Nyheter 24 intervjuar också Sören Lundgren från Svenska kyrkan som har nära kontakt med EU-migranterna på campingen och betonar att ”det här är inga ligor utan vanliga människor”, och sajten länkar till en tidigare artikel från Hela Hälsingland som handlade om polisinsatsen som ligger till grund för utredningen, där Polisens presstalesman säger ”Vi vill höra om de kan ha blivit utsatta för någon form av brott, som till exempel människohandel. Men vi har inte fått några indikationer på att så skulle vara fallet.”

Vissa säger nu att polisen från början sa sanningen men att de på grund av press från ”PK-maffian” och liknande nu tar tillbaka sitt påstående mot bättre vetande. Jag hoppas dock att ovanstående genomgång gjort det väldigt tydligt att påståendena redan från början var extremt dåligt underbyggda, och att fördomar och överdrifter staplats på varandra för att än en gång sparka på några av de mest utsatta i vårt samhälle.

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar

Kalla fakta visar att vi behöver hjälpa EU-migranter ännu mer

Debattartikel i Metro.

Micael Grenholm jobbar ideellt med romer genom organisationen Stefanushjälpen i Uppsala – han skriver tillsammans med Johannes Widlund på Metro Debatt.

Johannes Widlund.

Kalla faktas omskakande reportage den 12 maj om hur 21-årige Sorin tvingas att tigga av någon som tar pengarna, visar hur viktigt det är att vi hjälper utsatta EU-migranter. Det är tack och lov också vad Kalla faktas team gör: de hjälper Sorin att fly undan sin slavdrivare och kopplar honom till biståndsorganisationen EFI Fadder som ger honom tak över huvudet och gemenskap i Rumänien.

Det hela börjar med att Kalla fakta sätter sig ner och pratar med Sorin. De lär känna honom. I Stefanushjälpen jobbar vi på samma sätt, vi sätter oss ner och skapar relationer med människor som tigger, och formar i samarbete med dem strategier för hur de kan lyftas ur fattigdomen.

När vi gör det lär vi känna familjer som har en annan historia än Sorin: de är också fattiga men inte slavar, de har sina rumänska ID:n, kan röra sig som de vill så länge de har råd och pengarna går till deras familjer, inte minst barnen.

►LÄS MER: Tiggarnas barn sover i bilar och går inte i skola: ”De förlorar hoppet”

Ta Mures och Crina till exempel, som bott hemma hos oss den senaste månaden tillsammans med sina två små barn. De har det väldigt svårt, saknar hem även i Rumänien och har ingen utbildning, men tack och lov så är de inte offer för någon liga.

De pengar de samlat in genom att tigga har gått till deras basbehov. Samma sak gäller Doinita, Denisa, Alina och många andra EU-migranter vars liv vi fått inblick i genom regelbunden kontakt och stöd.

Bedömningen hos de allra flesta ideella organisationer och polismyndigheter är att människohandel och “tiggarligor” är väldigt ovanligt. Många organiserar sig genom familjen. Familjefadern kan skjutsa ut andra och köpa begagnade bilar, men han är oftast hemlös och fattig han med.

Det betyder inte att människohandel inte existerar, men det är helt inkorrekt att påstå att det skulle vara utbrett eller att de flesta som tigger skulle vara utsatta för det.

Kalla fakta påpekar också både i början och slutet av programmet att de flesta som kommer för att tigga gör det frivilligt, de flesta är inte slavar. Men denna viktiga upplysning drunknar i resten av programmet, som förutom Sorins historia granskar ett skrupelfritt bussbolag som transporterar romer enligt apartheidregler och dessutom smugglar alkohol. Man lyfter även fram att några EU-migranter har stulit cyklar, och att andra har flera bilar med körförbud uppskrivna på sitt namn.

All denna olagliga verksamhet är naturligtvis oacceptabel, men inget av detta utgör i sig något bevis för människohandel. Många tittare verkar tyvärr ha fått intrycket av att Sorins historia gäller alla på bussen, trots att inget i programmet ger något belägg för detta.

Kalla fakta slår också fast att ett tiggeriförbud inte kommer hjälpa – Rumäniens tiggeriförbud i kombination med deras otillräckliga sociala skyddsnät är vad som satte igång den här EU-migrationen från första början. Det som hjälper en tiggande människa, oavsett om hen utnyttjas eller inte, är att lära känna personen och erbjuda stöd. Så hjälpte Kalla fakta Sorin, och så kan vi hjälpa andra.

Micael Grenholm och Johannes Widlund

Stefanushjälpen

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar

Nytt projekt: Roma Education Scholarship Group

Ett stipendieprogram inom Stefanushjälpen:

ROMA EDUCATION SCHOLARSHIP GROUP

In English below

SYFTE 1:

ATT INFORMERA ROMSKA UNGDOMAR, SOM ÄR EU-MIGRANTER I SVERIGE I STORT OCH SÄRSKILT I UPPSALA, OM BETYDELSEN AV UTBILDNING OCH OM OLIKA EUROPEISKA FONDER SOM FINNS ATT SÖKA STIPENDIER FRÅN FÖR UTBILDNING I RUMÄNIEN

SYFTE 2:

ATT TA FRAM ETT PILOTPROJEKT SOM SÄRSKILT STÖDJER 1-2 ROMSKA UNGDOMAR FRÅN VALEA SEACA ATT GÖRA FÄRDIGT GYMNASIEKOMPETENS OCH/ELLER  ATT GÅ VIDARE TILL HÖGSKOLA, UNIVERSITET I RUMÄNIEN.

Insamlingsmål 1:

Att samla 20.000 kronor fram till den 1 juli 2015 som en första grundplåt för projektet. Ange ”stipendium” på meddelande, Stefanushjälpens bankgiro 560-4194, och gärna namn på givare med kontaktuppgifter. Swish: 123-42 63 190.

Kontaktperson:

Anna Karin Hammar

annakarin.hammar@svenskakyrkan.se

Mobil 070 – 3484 161

ROMA EDUCATION SCHOLARSHIP GROUP

AIM 1:

To inform Roma youth, who are European Union Migrants in Sweden at large and in Uppsala especially, about the importance of education and about European Funds available to apply for scholarship  for education in Romania

AIM 2:

To develop a trial project  (‘pilotprojekt’) that especially supports 1-2 Roma youth from Valea Seaca in Roumania to conclude basic education , high school, and/or  to continue to university studies in Romania.

Fundraising Goal 1:

To collect 20 000 kronor (about 2000 euros) to July 1st 2015 as a basis for the project. Write ”Scholarship” as you give to Stefanushjälpen’s bank giro 560-4194. Please also provide your name and contact information. Swish number: 123-42 63 190.

Contact Person:

Anna Karin Hammar

annakarin.hammar@svenskakyrkan.se

Mobile 070 – 3484 161

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar

Uppdatering från Stefanushjälpens rådslag 14 april

rådslag

Ikväll hade Stefanushjälpen sitt första rådslag i Samariterhemmets kyrka, där vi samlade människor som vill engagera sig för familjer i nöd tillsammans med några av dessa familjer för att tillsammans se hur vi kan komplettera och hjälpa varandra. Dem som vi hjälper är i dagsläget uteslutande rumäner som kommit till Sverige för att tigga eller spela på gatorna, och som vi försöker hjälpa med jobb, utbildning och bostad. Som ni ser på bilden var bland annat Cristi där som reser ut genom Stefanushjälpen för att föreläsa om sina erfarenheter som romsk rumän – på svenska!

Lidia

Lidia

Även Cristis bror Abel med familj var på plats och berättade om sin förhoppning att jobba och bo här i Sverige – han och hans fru talar mycket bra engelska och bor i en husvagn som vi hjälpt dem köpa. Med på mötet var också Lidia som jag lärde känna redan för fyra år sedan, en ung tjej som vill börja studera ekonomi på en högskola i Bukarest, men som saknar pengar att göra detta. Min vän Anna Karin Hammar håller på och utforska möjligheterna för att starta ett stipendieprogram för romska ungdomar som Lidia som vill studera.

Vi pratade också om hur vi vill utveckla Stefanushjälpens struktur för att engagera volontärer såväl som människor som kan tänka sig göra punktinsatser. För folk i Uppsalatrakten kan Stefanushjälpen erbjuda följande uppdrag:

Volontär – träff en gång i månaden, sätter av tid varje vecka

 • kontaktperson – länk mellan Stefanushjälpen/EU-migrant
 • mentor  
 • administration
 • marknadsföring
 • kassör
 • samordnare av kläder/hygienartiklar/filtar
 • opinionsbildning (så länge styrelsen får godkänna)
 • fältarbetare – kontaktskapare med folk på stan
 • stipendier
 • köpa/laga mat åt folk
 • barnpassning
 • öppna hem
 • stötta med vardagsinköp – skicka kvitton till oss

Punktare – gör punktinsatser när styrelsen eller volontärer efterfrågar det

 • praktiska ting som att laga husvagnar/bilar till EU-migranter som bor där
 • söka jobb åt folk
 • hjälpa folk med juridiska problem – söka bidrag
 • tolk
 • svenskalektioner
 • engelskalektioner
 • ge möjlighet för dusch/tvätt
 • öppna hem
 • plattform för egna initativ – fest och andra
 • köpa/laga mat åt folk
 • stötta med vardagsinköp – skicka kvitton till oss

Behoven är helt enkelt väldigt stora, och all hjälp tas tacksamt emot. Vi är förstås också i stort behov av pengar, så om du vill ge en gåva är det bara att skicka till bankgiro 560-4194.

rådslag 2

Tack till alla som kom på rådslaget, Gud välsigne er alla!

Micael Grenholm, ordförande

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar

Bjud in en rumänsk EU-migrant som föreläsare!

Gheorghe "Cristi" Cantaragiu

Gheorghe ”Cristi” Cantaragiu

Stefanushjälpen kommer gärna och besöker skolklasser, församlingar, scoutgrupper, politiska föreningar och andra som vill höra om utsatta EU-migranters situation och hur vi kan hjälpa till.

Vi skickar gärna ut vår vän Gheorghe ”Cristi” Cantaragiu vars familj fått stöd från Stefanushjälpen sedan föreningen bildades. Han är rumänsk EU-migrant som har lärt sig flytande svenska och som vill jobba, och vi tänker att han har potential att jobba dels som tolk men också som föreläsare. Så om ni kan ge någon form av ersättning kommer han gärna och talar om hur det är att växa upp i Rumänien, varför man tigger och vad som är vägen vidare.

Även Micael Grenholm och Johannes Widlund från Stefanushjälpen kan ställa upp på att föreläsa om Stefanushjälpens arbete.

Om ni är intresserade, kontakta Cristi på gheorgecantaragiu@gmail.com eller Micael på micael.grenholm@gmail.com

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar